מועדים

ישוב מחשבתו

יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן וגו’. מתחילת הסיפור ועד כאן לא היתה מחשבה. הכל עבד לפי הכללים על אוטומט. ברגע שהיתה מחשבה, ממילא שבו

קרא עוד »

Costumes

The idea is to be so internal that your skin feels like a costume. So you might as well dress as a fireman breslover beggar

קרא עוד »

Listen

Maybe practice drunk listening instead of drunk pontificating one year.  

קרא עוד »

בבית המן

פעם אחת בא השטן והתלונן בפני הקב”ה לומר בניך שקרנים הם. אתה מכיר אותם כאשר הם באים לביתך ביום הכיפורים ואומרים לך שהם רוצים אותך

קרא עוד »

הוקר רגלך

הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך. אין רעך אלא הקב”ה. (כך פירשו בגמרא חגיגה וראה טעמי מצוות הקדושה הטומאה של הרמב״ם)

קרא עוד »