26. ערב יום כיפור תשע”ח

לפני הויה תטהרו

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
26. ערב יום כיפור תשע"ח
/