118. בחקותי: עליונים ששו ותחתונים עלזו בתוכחה

עצמות הפסוק הקודמת לפרד"ס.
בחקותי הוא חידוש נפרד, ואין שכר ועונש פשט של כל התורה.
'אם' של בחקותי הוא תנאי בתורה עצמה איזה חלק ממנה יתקיים, לפי מעשי בני אדם, וזהו הברית.
עליונים ששו ותחתונים עלזו בהיגלות הסימטריה והייחוד שווה בשווה בין תחתונים ועליונים.
לימוד התורה באופן שמגלה את זה הוא ביטול מ"ט קללות בעמל התורה והקשבה למדרש חכמים.
מ"ט קללות הם ספירת עמ"ר בגימטריא קרי ושער הנ' הוא זכירת הברית.
כמו ברית הקשת המראה שגם הגשם שאחרי המבול אינו במקרה אלא בברית, כך זכירת הברית מגלה שאף בארץ אויבים לא הפר בריתו.

118. בחקותי: עליונים ששו ותחתונים עלזו בתוכחה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:28
 
1X
 

אחת ושבע

חושבים שבחקותי יש לו תנאי כפול אחד, אם בחקותי תלכו, ואם בחקותי תמאסו.

אבל כאשר לומדים רואים שיש צד אם אחד בצד הטוב, ושבעה צדדי אם בצד הרע. בצד אחד – (1) אם בחקותי תלכו.

ובצד השני – (1) ואם לא תשמעו לי, (2) ואם בחקותי תמאסו, (3) ואם את משפטי תגעל נפשכם, (4) ואם עד אלה לא תשמעו לי, (5) ואם תלכו עמי קרי, (6) ואם באלה לא תוסרו לי, (7) ואם בזאת לא תשמעו לי.

ועל כך אמר משה בתוכחת משנה תורה (דברים כח, ז), בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. שכל שבעת דרכי התוכחה ינוסו מלפניך.

פרשת בחקותי תשע"ו – על התוכחה כהשלטת סדר

תכלה שנה וקללותיה, שהתורה למעלה מן הסדר של ברכות וקללות, שתהיו עמלים בתורה.

הברית והתוכחה באה לסדר את סיפור ומשמעות העולם ולא את האל.

תלמיד חכם חי למעלה מצורך הסדר בעולם הזה – עולמך תראה בחייך.

ברכה הוא הרחבה שיהיה לו יותר ממה שצריך להיום, שלא יחיה מדיש לבציר, שלא יצטרך לדאוג.

הקללה הוא להיפך והשיבו לחמכם במשקל.

בתורה אפשר לקחת בעצמו שמלאכתו נעשית כלומר שאינו חי בדאגת הצמצום.