Tag: פרשת מטות מסעי

127. מטות מסעי: לא יחל דברו וגלות השכינה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
127. מטות מסעי: לא יחל דברו וגלות השכינה
/

הנדרים הם התורה במקום הפרטי שאין התורה הכללית מגעת אליו על האדם לקדש את דברי עצמו כלפי עצמו כשם שהוא מקדש את דברי התורה הכלליים

קרא עוד »

פשט הפרת נדרים

ענין הפרת נדרים בפשוטו הוא פשוט ענין של כוח. כלומר הנקודה של פרשה זו אינו בהלכות נדרים שיש אפשרות של הפרה על ידי האב או

קרא עוד »

אלה מסעי

 סדר המסעות פה סותר את המקומות האחרים לדעת מקרא יש טבלה יפה באופן כללי פרשתנו הכי מפורטת ומסתמא אם צריך להתאים יש לתת זכות קדימה

קרא עוד »

69. מטות מסעי תשע”ח

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
69. מטות מסעי תשע"ח
/

כלל ופרט וכלל

קרא עוד »

פרשת מטות מסעי תשעו

לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. [א] חומר ומרכזיות הנדרים והשבועות נתבאר כמה פעמים, להיות יש הבדל בין דיבור אנושי לדיבור אלוהי. ההוא אמר

קרא עוד »

13. מטות מסעי תשע”ו

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
13. מטות מסעי תשע"ו
/
קרא עוד »