מועדים

א גאנץ יאר פורים

בצעירותי הייתי הולך לחכם אחד בימי הפורים והיה נדמה לי שהוא אומר חידושים גדולים שאינו אומר כל השנה. עד שנועדתי באחד התלמידים הוותיקים ואמר לי

קרא עוד »

פרישות

אמר רבי פינחס מקוריץ לאברכים, מה יועיל לכם המגיד ממעזריטש, הוא הרי פרוש.

קרא עוד »

מקורות לימוד לשבת זכור

מקורות ללימוד עצמאי לשבת זכור ומצוות זכירת מעשה עמלק.
מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד ומן ההלכה ומן המדרש ומן הפיוט ומן הזוהר ומכתבי האריז”ל.

קרא עוד »

אלל יו ניד איז שמחה

ראשי פרקים משיחה לחודש אדר תשע”ט בחבורת נחקורה ירושלים עיה”ק. 1. רדוקציה רדוקציה בעברית זה המעטה. זה עושה לי תחושה לא יפה. עצוב ומכווץ כזה.

קרא עוד »