תשע”ט

זאת חנוכה תשע”ט

וכמה חנוכות הם, שבע חנוכות הם ואילו הן: א] חנוכת שמים וארץ שנאמר ויכולו השמים והארץ (בראשית ב’ א’) ומה חנוכה היה שם ויתן אותם

קרא עוד »

נר שביעי של חנוכה תשע”ט

שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ממשיכים אנחנו לעקוב אחרי תחנות החג של חנוכה כשהוא עובר על אבותינו שבכל דור ודור וכיצד היא מלקטת

קרא עוד »

נר שישי שבת חנוכה תשע”ט

ואל שדי יתן לכם רחמים. אמר יעקב מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותי די. (וראו מי השילוח, ואסביר בעקבות דבריו). אמר הרבי ר’ בונם. הקב”ה

קרא עוד »

נר חמישי של חנוכה תשע”ט

מעוז צור ישועתי וגו’. כאשר ביקשו להשוות את הייחוד כפי שהוא, נפגשנו כל פעם בבעיה אחרת. אין ברירה וצריך לדבר על המובן הפשוט של הייחוד

קרא עוד »

נר רביעי של חנוכה תשע”ט

בחנוכה הנוק’ מקבלת חלקה מן ההוד על ידי עצמה ולא על ידי ז”א. בחנוכה כל הג’ ייחודים מאירים בנוק’ אע”פ שאין גדלותה אלא כנגד הנה”י

קרא עוד »

נר שלישי של חנוכה תשע”ט

ולמה מדליק נרות בחנוכה אלא בשעה שנצחו בניו של חשמונאי הכהן הגדול למלכות יון שנאמר ועוררת בניך ציון על בניך יון (זכריה ט’ י”ג) נכנסו

קרא עוד »