תשע”ח

זאת חנוכה תשע”ח

זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו. זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו. אותו חנוכה. כל התחלה מגיעה אל סיומו. או לפחות אל סיומו של ההתחלה.

קרא עוד »

נר שביעי דחנוכה תשע”ח

ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה. דרשו בזוהר חדש שליחת היונה מאיתו רומז לגלויות, ושליחה זו רומזת לגלות יון עד שחזרה

קרא עוד »

נר ששי דחנוכה תשע”ח

יהללו את שם הויה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים. בוא וראה, כל בני העולם חיים בסתירות ומסתירות אלה הם סובלים. קוראים הם

קרא עוד »

נר חמישי דחנוכה תשע”ח

ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. כל סיפור יש לו השלכות רבות לפי הצד שבו אדם נכנס לו. לפעמים קורה סיפור אחד ולאדם אחד עניינו

קרא עוד »

נר רביעי שבת חנוכה תשע”ח

אנכי אערבנו מידי תבקשנו. אמרו מכאן לערבות מן התורה. ואע”פ שדחו דהרי קבלן הוא עדיין זה  המקור הראשון ללשון ערבות מן התורה. והיינו אשר שורש

קרא עוד »

נר שלישי דחנוכה תשע”ח

הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. פירוש אין לנו רשות להשתמש בהם לשום צורך כי אם לצורך הראיה שהוא ההנאה

קרא עוד »

נר שני דחנוכה תשע”ח

אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה. לכל הדברים יש שורשים רבים, וככל שמתקרבים להבין שורשם כך יודעים אותם יותר. ויש רבדים רבדים של שורש

קרא עוד »

נר ראשון דחנוכה תשע”ח

בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו. עבור ביטחונם השיגו את התורה וכן תחננו ותלמדנו. ומה ענין בטחון אצל תורה, אלא שיש

קרא עוד »