Tag: שבת הגדול

117. בהר: אתוון זעירן ואתוון רברבן

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
117. בהר: אתוון זעירן ואתוון רברבן
/

פרשת בהר: ההבדל בין שבת בראשית ושבת הארץ ששבת הארץ הוא כמו שבת הגדול שקיים בחיצוניות, כמו ההבדל בין אדרא זוטא לאדרא רבה שנשמות הצדיקים

קרא עוד »

פרשת צו שבת הגדול תשע”ז

זאת תורת העולה היא העולה. בשבוע שעבר התחלנו לבאר את פנימיות הקרבנות מראיהם ומעשיהם. וכעת נבאר פרט אחד ממעשה העולה וכללות מעשה הקרבן, וממנו נלך

קרא עוד »

1. שבת הגדול תשע”ו

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
1. שבת הגדול תשע"ו
/
קרא עוד »