Tag: מעשה מרכבה

מורה נבוכים – פתיחה – אות 4

כבר ביארנו בחיבורינו ההלכתיים (פה”מ חגיגה ב,א; יסודי התורה פרקים א-ד) כללים מן הלימוד הזה והערנו על עניינים רבים. וציינו בהם שמעשה בראשית הוא מדע

קרא עוד »

יחזקאל פרק א

ישעיה ירמיה ויחזקאל יש לדבר הרבה אודות האופי של נבואת יחזקאל, ואפשר להתחיל אותו עם זה שעיקר מעשה מרכבה מיוחסת לו, אע”פ שכדברי אפרים כבר

קרא עוד »

דבר קטן ודבר גדול

וְהָיָה כָּל-הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ, וְכָל-הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ הֵם. דבר קטן הויות דאביי ורבא, דבר גדול מעשה מרכבה. (סוכה כח, א) הענין מבואר במכתבי בעל

קרא עוד »