סדר למשנה

מסכת ברכות פרק ב משנה א

משנה א – כוונה והפסק הקורא בתורה אם כוון לבו יצא. ר' מאיר: בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב. באמצע מפני היראה. ר' יהודה: בפרקים שואל

קרא עוד »