תלמוד

מסכת ברכות פרק ב משנה א

משנה א – כוונה והפסק הקורא בתורה אם כוון לבו יצא. ר’ מאיר: בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב. באמצע מפני היראה. ר’ יהודה: בפרקים שואל

קרא עוד »

מסכת ברכות פרק א – משנה ב

משנה ב’   תחילת זמן ק”ש בבוקר ת”ק: משיכיר בין תכלת ללבן. ר’ אליעזר: משיכיר בין תכלת לכרתי. סוף זמן ק”ש בבוקר ת”ק: נץ החמה.

קרא עוד »