שיעורים

334. ווי קען א חסידישער איד שפילען המן – זוהר ערב שביעי של פסח תשפג

השיעור הזה הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ אהרן עקיבא גאלדבערגער שליט”א ועל ידי ידידי הרה”ח ר’ חיים יוסטמאן שליט”א שיזכו לשפע רב בכל העולמות

קרא עוד »

333. פסח איז נישט קיין צייט פון אמונה – זוהר בא ד ערב פסח תשפג

להקדשת שיעור – https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94   ***   00:00 פסח הוא היציאה ומצה על שם שנגאלו 04:33  הכרח ידיעת הבעקגראונג להבין סיפורים 11:42  פסח איננו זמן

קרא עוד »

282. בטחון מיינט האלטן פופציג טעג אין קאפ אויף אמאל – זוהר שביעי של פסח תשפב

השיעור הוקדש על ידי הרה”ח ר’ נפתלי משה שניצלער שליט”א ימלא ה’ כל משאלות לבו לטובה אכי”ר

קרא עוד »

281. די עדיקשין פון חמץ און די כוונה פון דער סדר – זוהר ערב פסח תשפב

שיעור הדרכה על פי דרכי הזוהר לפסח ובו כמה נקודות יקרות, בענין איוב ולא להיות צדיק הרבה ובענין סושאל מידיא אדיקשין ובענין זריזות וחפזון וסיפור

קרא עוד »

ואתכם לקח ה’ – הוצאת ישראל משלטון שרי האומות ביציאת מצרים במשנת רמב”ן

הכנה לפסח תשפ”ב שיעור ב    

קרא עוד »

226. ווען דו מאכסט די וועלט וואלטסטו אויך געמאכט א ‘יצר הרע’. – זוהר לשביעי של פסח

קרא עוד »