ווי מער מופשט גאט ווי מער פריי דער מענטש איז – התאמת שיטת הרמבם הקבלה והחסידות