יציאה מעבודה זרה ‘וקרבנו המקום לו’ – ביאור לשונות הרמב”ם

יציאה מעבודה זרה ‘וקרבנו המקום לו’ – ביאור לשונות הרמב”ם