מועדים

בקושיית הבית יוסף

תוכן עניינים מספר אור לי על חנוכה בקושיית הבית יוסף ואיכא למידק למה קבעו שמנה ימים דכיון דשמן שבפך היה בו כדי להדליק לילה אחת

קרא עוד »