בראשית ד

פשט וסיפור ודרש

בענין השאלה אם סיפורי אדם וחוה קין והבל הם כפשוטם או משל או שאדם הוא כללות אנושית וקין סוג של אדם וכדומה. משל זה מילה

קרא עוד »