בית המדרש עיון למחשבה

מקורות לימוד לשבת פרה

מקורות כלליים לארבע פרשיות מקרא תורה: קריאת שבת  פרה – חוקת (במדבר יט א – כבא) נביאים: הפטרת שבת פרה – יחזקאל פרק לו כתובים:

קרא עוד »

מקורות לימוד לשבת זכור

מקורות ללימוד עצמאי לשבת זכור ומצוות זכירת מעשה עמלק.
מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד ומן ההלכה ומן המדרש ומן הפיוט ומן הזוהר ומכתבי האריז”ל.

קרא עוד »
דפי מקורות ומראי מקומות
Yitzchok Lowy

מקורות לימוד לחמשה עשר בשבט

מקרא חודש שבט במקרא בעשתי עשר חדש באחד לחדש: דברים א, ג נבואה שנאמרה בכ”ד שבט: זכריה א, ז שבט משרתי המלך בחדש הי”א: דברי

קרא עוד »