ארבעה ספרי המחקר שצריך כל ת”ח לדעת

תוכן עניינים

הוא (הראי”ה קוק) היה אומר: ארבעה ספרי המחקר בישראל צריך כל תלמיד חכם ללמוד ולדעת, והם: 1) ספר האמונות והדעות, 2) הכוזרי, 3) המורה, 4) וספר העקרים. הם הספרים הראשיים הגדולים בפלטופיא הדתית בישראל המאורות הגדולים המלווים אחריהם ולפניהם להקת כוכבים מזהירים.

הרב דוד כהן ‘הנזיר’

[efn_note]

פתיחה לספר הכוזרי (יסודות אמונת ישראל ע”פ ספר הכוזרי עמ’ 41. ביאוריו למאמר רביעי בפתיחה לספר יצירה בסימן כ”ה. פתיחה למאמר חמישי סי’ י”ט. הרצאה לסיום ספר הכוזרי. פתיחה כללית לספר הכוזרי.

הנזיר מסביר במקומות האלה שאע”פ שהשיטות האלה חלוקים בדרכיהם הרי הם הולכים למקום אחד של פילוסופיה אלוקית.

במבוא ב’ לביאורו ‘דרך אמונה’ על האמונות והדעות לרס”ג מרחיב עוד בטעם חלוקה זו ומביא כי לכל אחד מאבות ספרים אלה ישנם עוד ספרים לפניהם ואחריהם ההולכים בדרכיהם וזה סדרם:

רס”ג – כלאם
יצחק הישראלי, המקמץ, חובות הלבבות
הכוזרי – ניאופלטוני
רשב”ג, אבן עזרא
מורה נבוכים – אריסטו
עולם קטן, האמונה הרמה, רלב”ג
ספר העיקרים
ר חסדאי, אברבנאל, עקידת יצחק

[/efn_note]