Day: February 6, 2022

בראשית פרק א – סיכום רהוט

רציתי לסדר כמה מילים לקריאה פשוטה של הפרשה ולהכליל בקיצור ובמקומות אחרים כתוב באריכות. א. פרשת ששת ימי בראשית מובחנת היטב הן מבחינת המבנה הסגנוני

קרא עוד »