Tag: שמיטה

תרצה הארץ את שבתותיה

אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו’, אז תשבת הארץ וגו’, כל ימי השמה תשבת. הכתוב הזה תולה את עונש הגלות באי שמירת השמיטה, כאומר, לא

קרא עוד »