תגית: טעמי המצוות

שמחת השלום בפורים בדברי הרמב"ם

סיום ההלכות בפרטי הדינים המגיעים אל טעם המצוה כתב רבינו בסוף הלכות מגילה (מגילה וחנוכה פרק ב' הלכה י"ז) מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות

קרא עוד »