Day: February 21, 2020

160. זוהר משפטים – סדורא דגלגולא – דף צ”ד

דף מקורות לזוהר א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מתרגם ואילין דיניא די תסדר קדמיהון. המילה משפט יכול להיות הדין ויכול להיות גם העונש או

קרא עוד »