Tag: אודיו

143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא
/

כח מעשה בראשית למעלה מהשגת אנוש ובתורת חסד ניתן לנו הכל מבלי שומרי פתח מפחידים אלא בשומרים מחייכים שהם הלבושים שבהם היא מובנת לכל אחד

קרא עוד »

128. דברים חזון: דברי יראה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
128. דברים חזון: דברי יראה
/

אלה הדברים הוא נגיעת הכל אל עולם הדבר שבו הוא נעשה ממשי בפני האדם ונעשה מסיפורים תוכחות נוראות מעצמו של משה אל עצמות הנפש. ביאור

קרא עוד »

126. פנחס: מה לעשות כאשר משה רבינו לא יודע

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
126. פנחס: מה לעשות כאשר משה רבינו לא יודע
/

דגמים שונים של פעולת משה במצבי ספק: שאלה מה’, חטא, ופנחס.   ‘עד שאתם מידיינים כבר נעשה אדם’ – סגולת המעשה להוציא מן הקפאון.  

קרא עוד »

80. ערב יום כיפור תשע”ט

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
80. ערב יום כיפור תשע"ט
/

Identity Curation (English)

קרא עוד »

59. בהר בחקותי תשע”ח

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
59. בהר בחקותי תשע"ח
/

תכלה שנה וקללותיה, והמכשלה הזאת תחת ידיך

קרא עוד »

7. בחקותי תשע”ו

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
7. בחקותי תשע"ו
/
קרא עוד »