128. דברים חזון: דברי יראה

אלה הדברים הוא נגיעת הכל אל עולם הדבר שבו הוא נעשה ממשי בפני האדם ונעשה מסיפורים תוכחות נוראות מעצמו של משה אל עצמות הנפש.
ביאור רגע היות הדבר לאהבה ויראה אמיתיים שהוא הרגע של אלה הדברים.
וענין אבלות החורבן על פי סידור הרב שאין שכיח התעוררות יראה מאליו כמו התעוררות האהבה כי היראה הוא יותר בגלות.
שלא לפחד ממידת היראה, להתפעל ולהתעורר ממנו בהופעתו בחיינו ובצרות ההיסטוריה, ומכך אפשר להעלות אל מידת יראה עליונה בראש השנה.

128. דברים חזון: דברי יראה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 26:59
 
1X
 

126. פנחס: מה לעשות כאשר משה רבינו לא יודע

דגמים שונים של פעולת משה במצבי ספק: שאלה מה', חטא, ופנחס.
 
'עד שאתם מידיינים כבר נעשה אדם' – סגולת המעשה להוציא מן הקפאון.
 
דרישת שלום מן השמים לפנחס, הכרה במציאותו בנחת.
 
אחרי המעשה יותר קל לדעת אם היה טוב.
 
בחינה מתמשכת של בחירות יותר ארוכות.

126. פנחס: מה לעשות כאשר משה רבינו לא יודע
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:40
 
1X