• כח מעשה בראשית למעלה מהשגת אנוש ובתורת חסד ניתן לנו הכל מבלי שומרי פתח מפחידים אלא בשומרים מחייכים שהם הלבושים שבהם היא מובנת לכל אחד לפי דרגתו.
  • תיאור התחלת המצאת מילת בראשית שהוא ספירת החכמה מחקיקת החקיקה בטהירו עילאה ועד להופעת נקודה אחת של החכמה.
  • אנא תמכו בהמשכת השיעורים
    https://cash.app/$yitzchoklowy
    paypal.me/iyunlemachshava

143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 38:00
 
1X
 

אלה הדברים הוא נגיעת הכל אל עולם הדבר שבו הוא נעשה ממשי בפני האדם ונעשה מסיפורים תוכחות נוראות מעצמו של משה אל עצמות הנפש.
ביאור רגע היות הדבר לאהבה ויראה אמיתיים שהוא הרגע של אלה הדברים.
וענין אבלות החורבן על פי סידור הרב שאין שכיח התעוררות יראה מאליו כמו התעוררות האהבה כי היראה הוא יותר בגלות.
שלא לפחד ממידת היראה, להתפעל ולהתעורר ממנו בהופעתו בחיינו ובצרות ההיסטוריה, ומכך אפשר להעלות אל מידת יראה עליונה בראש השנה.

128. דברים חזון: דברי יראה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 26:59
 
1X
 
דגמים שונים של פעולת משה במצבי ספק: שאלה מה’, חטא, ופנחס.
 
‘עד שאתם מידיינים כבר נעשה אדם’ – סגולת המעשה להוציא מן הקפאון.
 
דרישת שלום מן השמים לפנחס, הכרה במציאותו בנחת.
 
אחרי המעשה יותר קל לדעת אם היה טוב.
 
בחינה מתמשכת של בחירות יותר ארוכות.

126. פנחס: מה לעשות כאשר משה רבינו לא יודע
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:40
 
1X