Tag: אודיו

143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא

כח מעשה בראשית למעלה מהשגת אנוש ובתורת חסד ניתן לנו הכל מבלי שומרי פתח מפחידים אלא בשומרים מחייכים שהם הלבושים שבהם היא מובנת לכל אחד

קרא עוד »