מסכת ברכות פרק א

מסכת ברכות פרק א – משנה ב

משנה ב’   תחילת זמן ק”ש בבוקר ת”ק: משיכיר בין תכלת ללבן. ר’ אליעזר: משיכיר בין תכלת לכרתי. סוף זמן ק”ש בבוקר ת”ק: נץ החמה.

קרא עוד »