מועדים

חומרא דפסח וחומרא דוירוס

שאלה רבים שואלים מה טעם ההקפדה יתירה עד כדי מה שנראה מוגזם בענייני השמירה מן המגיפה. ויש בשאלה זו טעם כשהיא נשאלת על דרך הבן

קרא עוד »

מקורות לימוד לשבת פרה

מקרא תורה: קריאת שבת  פרה – חוקת (במדבר יט א – כבא) נביאים: הפטרת שבת פרה – יחזקאל פרק לו כתובים: משנה תלמוד והלכה מצוות

קרא עוד »