מועדים

אבלות המן

יש לכוון בצום אסתר גם לזכור אבלות המן וכל משפחתו ולהשתתף בצער אחינו השמאלנים שמצירים על כך שהוצרכנו להרוג את הבא להרגנו.  

קרא עוד »

מדומיינים

ר’ מוטל זילבר: אל תהיו כאלה מדומיינים שחושבים שפורים אינו האמת. #עדדלאידע

קרא עוד »

זה שלושים יום

תענית אסתר בי”ג אדר. וקשה שהרי תענית אסתר המקורי היה בניסן. ביג בניסן אמרה אסתר ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים יום. אם

קרא עוד »

Hardware and Software

Some questions can’t be answered in the software you need to upgrade your hardware. Get a different kind of mind. #עדדלאידע

קרא עוד »

יחיד ורבים

הרב אשלג: בנגלה יחיד ורבים הלכה כרבים. בפנימיות יחיד ורבים הלכה כיחיד. #עדדלאידע

קרא עוד »

Dictionaries

Dictionaries are like jails for words. All defined not letting them move around. Let words be fluid! #עדדלאידע

קרא עוד »

ישוב מחשבתו

יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן וגו’. מתחילת הסיפור ועד כאן לא היתה מחשבה. הכל עבד לפי הכללים על אוטומט. ברגע שהיתה מחשבה, ממילא שבו

קרא עוד »

Costumes

The idea is to be so internal that your skin feels like a costume. So you might as well dress as a fireman breslover beggar

קרא עוד »

Listen

Maybe practice drunk listening instead of drunk pontificating one year.  

קרא עוד »

בבית המן

פעם אחת בא השטן והתלונן בפני הקב”ה לומר בניך שקרנים הם. אתה מכיר אותם כאשר הם באים לביתך ביום הכיפורים ואומרים לך שהם רוצים אותך

קרא עוד »