תש”פ

דרשה לבר מצווה של דוד אליהו ווייספעלד – ב’ חנוכה תש”פ

מזמור שיר חנוכת הבית. שמחת החנוכה הוא שמחת חנוכת בית המקדש. ומהו ענין חנוכת הבית? שאדם תיכנן בנין שלם לגור בו, ושיכללו בכל פרטיו, עד

קרא עוד »