יום: דצמבר ב29, 2019

ליל שבת מקץ שבת חנוכה תש"פ

דרשה לשבת אויפרוף של אחי משה מנחם מענדל שליט"א ובר מצוה של אחי יחזקאל שרגא שליט"א חנוכה עניינה לפי פשט המילה ולפי פשט כל הסיפורים

קרא עוד »