בראשית ט

סדר ומבנה לפרשת המבול

מבנה פרשיות המבול על דעת פרשיות המסורת פרשת המבול הנפסקת בפרשיות פתוחות מתחילה ‘אלה תולדות נח’ ומסתיימת בסוף פרק ז’ ‘בסיום פרשת הברית. חלוקה זו

קרא עוד »