Day: February 14, 2022

סדר ומבנה לפרשת המבול

מבנה פרשיות המבול על דעת פרשיות המסורת פרשת המבול הנפסקת בפרשיות פתוחות מתחילה ‘אלה תולדות נח’ ומסתיימת בסוף פרק ז’ ‘בסיום פרשת הברית. חלוקה זו

קרא עוד »