929 תנ”ך

ברכת יעקב וצוואת יוסף

יעקב מדבר על אחרית הימים, דהיינו הימים שישבו ישראל בארצם. הדבר הכי מעניין בברכותיו שהוא מדלג על גלות מצרים בכלל. הרי הוא בפירוש מדבר מה

קרא עוד »

מנשה ואפרים

בפשטות ככה. יוסף ירד לארץ מצרים והתערב שם, עד כדי שהתחתן עם הבת של כהן און והיא ילדה לו שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב,

קרא עוד »

הערות קצרות לפרשת וישלח

מלאכים ממש? לא מצאתי במקרא ‘מלאך’ יחיד שאינו נסמך אל מלאך ה’. ולא מצאתי צירוף ‘מלאך של מישהו’ לעולם אלא אצל ה’. אין כזה שם

קרא עוד »

תולדות עשו

עיינתי בשבת כמה שעות בפרשיות סוף וישלח וזה רק נהיה לי יותר מוקשה אז אציין מעט. קודם כל הזוהר ביאר פרשה אחת אבל יש שם

קרא עוד »

בענין גניבת הברכות

הענין עם גניבת הברכות מן המבט שלי פחות בא לתאר מאבק ויותר בא לתאר שיש באמת כאן שיקולים לצדו של כל אחד. אם מסתכלים על

קרא עוד »

תרח אבינו

העתקה מדיונים ועוד יש לעיין בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר וגו’. אבותיכם פה

קרא עוד »

נח זה ינחמנו

פרשת נח היתה ראויה להתחיל מלידת נח או לפחות מפרשת ויהי כי החל האדם לרוב כדעת מחלק הפרקים. והחלטת מסדר הפרשיות להתחיל אלה תולדות נח

קרא עוד »
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card