929 תנ”ך

קרח ועזיה המלך והרעש

נראה לי שלמדתי בפעם ראשונה פרשת קרח השבת אז אני חייב לרשום משהו כתגלית.. ואני כותב בערך ובקיצור כמנהג. ברור לכל שפרשת קרח לא נכתב

קרא עוד »

נקודות בפשט פרשת קרח

בקשת ישראל לא להיות כהנים פרשת קרח הוא פרשת נדב ואביהו הוא פרשת מתן תורה. כולם עונים לשאלה למה אנחנו לא כולנו כהנים ונביאים, התשובה

קרא עוד »

מעט פירושים לשיר השירים

קצת פירוש פשוט לשה”ש. נעתק ישירות מקבוצת הלימוד ללא הגהה. פרק א על כן עלמות אהבוך- הרעיה אומרת שכל הבנות אוהבות את דודה, וזה מראה

קרא עוד »

הפטרת שבת הגדול

מענין הפטרת שבת הגדול. הפטרת פרשת צו שבו חל שבת הגדול בשנים הפשוטות הוא דברי ירמיהו עולותיכם ספו וגו’ כי לא צויתי את אבותיכם ביום

קרא עוד »

יתרו כהן מדין

קישורים קישורים שהצטרפו לי בעקבות הזוהר, אך צריך לצרפם יותר טוב. הברכה, הוא משהו שמור בעיקרו לכהן. לא כל אחד יכול לברך. במיוחד יודעים אנחנו

קרא עוד »

ויגש אליו יהודה

הטקטיקה הזו של יהודה כולנו נהיה עבדים זה בערך הטקטיקה של הילד שלי כל פעם שאני אומר אתה לא יכול לצאת מהבית עכשיו לאיזה עשרים

קרא עוד »

והם לא הכירוהו

רשי אומר שאחי יוסף לא הכירו אותו כי יצא ללא חתימת זקן. לכאורה הפשט זה להיפך. יוסף התלבש כמו מצרים ולא היה לו זקן, מקרא

קרא עוד »

לא איש דברים אנכי

לא איש דברים אנכי. אני לא איש של דברים. אני לא יודע להציל את נפשי בדיפלומטיה. אני איש של מעשים ישירים ראיתי איש מצרי מכה

קרא עוד »

אהיה אשר אהיה

לפי פשוטו רחוק לי להאמין ש’אהיה אשר אהיה’ הוא שם ה’. בכלל הייתי אומר שהוא חול. לשאלה מה שמו מה אומר אליהם עונה ה’ בפירוש

קרא עוד »

שלח נא ביד תשלח

אנחנו לא מבינים מה משה מסרב לשליחות אבל זה כי לא שמנו לב איזה דבר מחודש ה’ מבקש מאיתו. דבר שלא שערו אבותינו. ה’ הבטיח

קרא עוד »
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card