Day: November 19, 2019

והנה יצחק מצחק

  ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון – הפסוק מבחין לנו את הרעב שבימי אברהם לרעב הזה. (לשלול את המבקרים שיבואו עוד אלפיים שנה ויגידו

קרא עוד »