יום: נובמבר ב18, 2018

קרבן אשם – ויקרא פרק ה

קרבן אשם/קרבן עולה ויורד אחרי קרבן חטאת באים עוד סוגי קרבנות שבאים על החטא אבל אינם נקראים חטאת אלא עולה ויורד או אשם. וצריך להבין

קרא עוד »

קרבן חטאת – ויקרא פרק ד

[בענין אימורי הקרבנות – כנראה שבמקרא קרב וכליות נחשב האברים הפנימיים העיקריים של בעל חי, כמו שכתוב בנשמת וכל קרב וכליות יזמרו לשמך, ולכן שני

קרא עוד »

זבח שלמים – ויקרא פרק ג

זבח שלמים לפעמים רוצה אדם להקריב זבח שלמים. קרבן שלמים הוא קרבן שונה מאד מכל הקרבנות בכך שיש בו חלק רשות. הוי אומר מטרת הקרבן

קרא עוד »

קרבן מנחה (ויקרא פרק ב)

קרבן מנחה לפעמים אדם (נפש – פירושו של נפש בהקשר זה במקרא נראה לי שהוא 'פרט'. אדם פרטי מרצונו לא בגלל שחובה עליו או כציבור,

קרא עוד »

פתיחה לספר ויקרא

ענין ספר ויקרא והמשכו לסוף ספר שמות.
חשיבות פרטי הקרבנות.
הרקע לסיפור הקרבנות.
סוגי הקרבנות וחלוקתם.
עולה וזבח.

קרא עוד »