Tag: שער הכוונות

8. ימינו תחבקני – מערב יום הכיפורים ועד הושענה רבה

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
8. ימינו תחבקני - מערב יום הכיפורים ועד הושענה רבה
/

שמחת סיום עבודת עשרת ימי תשובה שמחת היצירה עצמה אחר שתיקנו הגבורות אורות מקיפים ואורות פנימיים ארבעה בחינות החסד: פנימי ומקיף דאימא ופנימי ומקיף דז”א

קרא עוד »

7. סוד עשרת ימי תשובה

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
7. סוד עשרת ימי תשובה
/

בשער הכוונות לראש השנה דרוש ג כוונת הנסירה הנמשכת בכל עשרת ימי תשובה היות עשרה ימים אלה המשך אחד סוד עשרה ספירות שלימים ארבע חלוקות

קרא עוד »

6. יודעי תרועה – סוד התעוררות השופר

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
6. יודעי תרועה - סוד התעוררות השופר
/

כללות הנסירה ענין אחד בכל עשרת ימי תשובה כל מצוה עולם שלם לעצמה וענין השופר גדול מענין ראש השנה. ‘לפתות’ את בוראם בתרועה יודעי תרועה

קרא עוד »

4. סוד הנסירה

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
4. סוד הנסירה
/

צריך להבין את הדברים עצמם ולנסות לעשות בשלימות ולראות אם יש חטא. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני סיפור האדם שנברא לבדו והיה צריך נסירה לחוה

קרא עוד »

2. כוונות ראש השנה א: תשרי מעשי האדם ניסן מעשי ה’

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
2. כוונות ראש השנה א: תשרי מעשי האדם ניסן מעשי ה'
/

כוונות ראש השנה דרוש א: כל החדשים הם במלכות. ו חדשי הקיץ ו”ק של הנוק שבנוק’ – ז חללי גלגלת שלה, ו חדשי החורף ו”ק

קרא עוד »