4. סוד הנסירה

תוכן עניינים

צריך להבין את הדברים עצמם ולנסות לעשות בשלימות ולראות אם יש חטא.

שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני

סיפור האדם שנברא לבדו והיה צריך נסירה לחוה

הנמשל באדם העליון זו”נ דאצילות

הגבורות הם באחוריים והחסדים בפנים

אב”א תלות והנסירה שהנוק מקבלת ישירות מאו”א ומלאה גבורות

סכנת אחיזת החיצונים באחוריים במצב פב”פ