115. קדושים תהיו – התדמות לשמחת שלימות הויה

בענין הקדושה שהוא התדמות לחירות ושמחת הויה, וניגוד פרשיות קדושים תהיו.. אני ה' לפרשיות זאת התורה.. בספר ויקרא.

 

115. קדושים תהיו – התדמות לשמחת שלימות הויה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 31:00
 
1X
 

105. ויקהל שקלים: יין ישמח מול עצבון תאכלנה

על כסף ושמחה

105. ויקהל שקלים: יין ישמח מול עצבון תאכלנה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 24:11
 
1X