בענין הקדושה שהוא התדמות לחירות ושמחת הויה, וניגוד פרשיות קדושים תהיו.. אני ה’ לפרשיות זאת התורה.. בספר ויקרא.

 

115. קדושים תהיו – התדמות לשמחת שלימות הויה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 31:00
 
1X