Tag: צדיק

על אנשים רעים

אי אפשר להאמין לאף אחד. אדם יכול לדעת רק מה שראה ישירות, וגם זה בקושי. אי אפשר לדעתנו להכיל מורכבויות. אילו כל הימים דיו וכל

קרא עוד »

המסע מצדיק ועד חסיד (סוכות)

הפוסט הזה הוא המשך וביאור לפוסט הקודם, המרחיב על יסודי התפיסה שלו גם בתיאולוגיה, ומביא אותנו אל פרשת בראשית. התחלנו עם מושג ההצדקה. והסברנו שזוהי

קרא עוד »