על אנשים רעים

תוכן עניינים

אי אפשר להאמין לאף אחד.
אדם יכול לדעת רק מה שראה ישירות, וגם זה בקושי.
אי אפשר לדעתנו להכיל מורכבויות.
אילו כל הימים דיו וכל העצים קולמוסים וכל השמים נייר אי אפשר לתאר את הפוליטיקה.
בכל בלבול אנחנו נאחזים בוודאויות המועטות שלנו.
בכל פעם שיש קושיא חדשה אנחנו חוזרים לאמיתות הראשונות שלנו.
יש כאלה שהוודאי להם זו השתייכות חברתית, אז הם נאחזים בזה.
יש כאלה שהוודאי שלהם זו אמונה דתית, אומרים אין לנו על מי להישען אלא על השם.
יש כאלה שהוודאי שלהם שהם צודקים וכל והאחרים טועים, אז נאחזים בזה.
וסוף סוף, אין אמת אלא הישר.
אפשר לספר כמה דברים בסיסיים שנשארים: היו טובים, אל תהיו רעים.
אפשר להעיד מעט ממה שראו העיניים.
אידיאולוגיות יישארו אידיאולוגיות אמונות יישארו אמונות חברות יישארו חברות כח יישאר כח.
מה שידוע לי, כל בני אדם מורכבים ואי אפשר לדעת אותם. כל שכן לשפוט.
מה שאני מהרהר שאני יודע על אנשים הוא רק שיש בחירה מה אתה עושה. מה המקצוע שלך.

יש אחד שהמקצוע שלו זה פשוט לחיות ולשרוד, בהתחשב בתנאים שהוא חייב להם. עתים עושה טוב עתים שוגה והכל נסלח. אלו הבינוניים.

יש נבחרים שקובעים למקצוע שלהם לעסוק בטוב, לעסוק בערכי, לקדש לרומם ללמד להורות להאיר. אלה הצדיקים. נלווים אליהם תדיר הזייפנים. אלה שעושים את עצמם כעוסקים בטוהר לשם עצמם. לאלה קשה לסלוח מאשר לבינונים שאלה מזידים.

ויש רשעים. קשה לנו להאמין שהם קיימים אבל פגשתי אותם דיברתי איתם פנים בפנים היה לי עסק איתם. אלה אנשים שהעסק שלהם זה פשוט לעשות רע לאנשים. הם אפילו לא מנסים לשווק את עצמם כצדיקים, וגם אם כן שקוף וקל לזהות גם איתם שאינו כן. אלה אנשים שרק שמעו על מקום שאפשר לקלקל למישהו והם נמצאים שם בכדי לעזור. בדרך כלל לא בחינם. ישר יגידו לך, פשוט הפרנסה שלי זה לגרום לאנשים צרות לפי תשלום אחרים ואין לי שום בעיה עם זה.

אכן קשה לדעת אי אפשר להגיד, אבל אדם כזה, אחרי מלוא הצניעות והענווה והפוסטמודרניזם, הוא רשע. לא מגיע לו כלום. תנסו לא להיות מהאנשים האלה. ואם נקלע לכם להתעסק עם אחד כזה, תדעו לא להתפתות לרגע. הכל תלוי בכוח. תדרשו את המגיע לכם בכוח בלבד, מההתחלה. גם אם תבחרו להידבר תדעו שזה רק משחק כוח. הם לא מעוניינים בשום צדק לא מעוניינים בשום פשרה שטובה לכולם מעוניינים רק למקסם את הרוע שלשמה נשכרו בכל דרך אפשרית, זה לא פרסונלי זה ביזנס, אל תהיו טיפשים, תהיו ציניים תעריכו מה הכח שלכם, משפטית כספית חברתית מה שלא יהיה ותפעלו שיהיה לכם הכי טוב.

ואיך לזהות אותם? לפעמים קשה, אפשר ללמוד מהניסיון של אחרים, אבל זה לא פשוט. מהנסיון שלי הכל די גלוי על השולחן. פשוט תבררו אם אכפת לאדם הזה בכלל מהיושר או הצדק או הדת. אם אני מדבר עם אחד שקורא לעצמו רב ובכל מה שהוא מדבר איתי ברור שלא אכפת לו אם אביא לו ראיה מהתורה או הפוסקים רק מדבר לפי הטקטיקה המשפטית שלו, קל לראות שלא התורה אכפת לו. אם אני יכול להשתמש באינטרסים שלו עבורי טוב אם לא לא. אם אני מדבר עם אחד שמוכן להתערב בסיפור מבלי לבקש בכלל לשמוע צד שני, אז יפה שקורא לעצמו אדמור אבל עם היושר אין לו עסק. לא קשה להבחין.

ולמה אני מספר הכל מופשט ולא מרכל על השמות כי מה זה יעזור רכילות. רק מספר שיש אנשים כאלה ומפניהם יש להיזהר ולהתגונן. נתתי את התשתית בעיני.

[ רשימה שכתבתי אודות כמה עניינים ממשיים ונמלכתי לפרסמו באופן יותר קבוע לחשיבותו ורלבנטיותו]