Tag: צדיק הראשון בריבו

151. זוהר וישב – רבות רעות צדיק – דף קעט

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
151. זוהר וישב - רבות רעות צדיק - דף קעט
/

ארבעה פרשיות הבאות הם פרשיותיו של יוסף שלקח פרשיות כפולות משל כל האביו, אבל התחלתו וישב יעקב ואלה תולדות יעקב, ולא סיפק לספר תולדות יעקב

קרא עוד »