Tag: מעשה

124. חקת: מעשים בעולם המוות

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
124. חקת: מעשים בעולם המוות
/

על החסרונות של עולם המעשה כשהוא מנותק מן המחשבה גזירת המוות שאין הטוב המוסרי והטוב הגשמי אותו דבר הכסיל בחושך הולך והחכם אינו הולך חטא

קרא עוד »