Tag: דור הפלגה

לפשט דור הפלגה

ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות לפשט דור הפלגה מפרשים ומדרשים רבים הלכו לחפש מה חטא חטאו דור הפלגה שנענשו בחורבן עירם ובלבול

קרא עוד »

עשבים צומחים מבין ההריסות

בעברי בתוך הימים שעברו עלינו השבוע על הדיבורים וההגיגים שהעלו חבריי ואחיי לדעה ולמחשבה, הרהורים ומחשבות אודות ימי וענייני החורבן, הגלות, והגאולה, ושאר התמות שנקבעו

קרא עוד »