בט”ו בשבט ראש השנה לאילן

תוכן עניינים

כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא.

הרבה משניות והרבה הלכות שלהם הרבה פרטים וזמנים ותאריכים. אם היה אדם חושב זה תאריך סתמי פורמלי אין בו משמעות עמוקה, בא ט”ו בשבט ויצא מן הכלל להיחגג באור גדול. שכל דין וכל הלכה וכל פרט שנזכר במשנה יש בו אור אינסוף. ולא על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא. כל המועדים אינם אלא דוגמאות שנלמד כיצד לחתור לעומק החיים ולמצוא הארה בדבר מסוים. ודי להראות את זה כמה פעמים בשנה כדי ללמוד לעשות את זה בכל פרט ופרט.