תשע”ו

נר ד דחנוכה תשעו

מצוות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד והמהדרין מן המהדרין בה”ר מוסיף והולך ובש”א פוחת והולך. כשמגיע יום השני, השלישי, הרביעי, כבר פחתה לה

קרא עוד »

נר ג דחנוכה תשעו

שעשה נסים לאבותינו. שעש”ה פירש האריז”ל שע – שה. שבזה ממשיכים ש”ע נהורין מאריך אנפין לשכינה הרמוזה בש”ה. כתיב לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי.

קרא עוד »

נר ב דחנוכה תשע”ו

הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. יש כאן היפוך של המטרה הרגילה של הדלקת נרות, מתועלתניות שבה להאיר בבית, אל

קרא עוד »

נר א דחנוכה תשע”ו

להבין שיטת בית שמאי (על דרך ששמעתי ממו”ר Amichai Lau-Lavie) כמו שאמר הר”ר מנדלי מוויטבסק: כשהייתי בחו”ל הייתי משתוקק להתפלל תפלה אחת בשלימות ,משעליתי לארץ

קרא עוד »