בראשית יא

לפשט דור הפלגה

ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות לפשט דור הפלגה מפרשים ומדרשים רבים הלכו לחפש מה חטא חטאו דור הפלגה שנענשו בחורבן עירם ובלבול

קרא עוד »