נביאים

חבקוק פרק א

מבוא לספר חבקוק חבקוק הוא נביא מיוחד שכל הספר שלו נמצא בדיאלוג מפורש בינו לבין ה'. דיברנו כמה פעמים שזה תמיד ככה. ושיש נביאים שהם

קרא עוד »

ישעיהו פרק מ

נפרש מעט נבואות הנחמה כסדרם לפי פשטותם לתת ליעף כח. הפרק הזה הוא הרבה קטעים קטנים מחוברים, כפי הפרשיות, הם סובבים על תמה אחת, כל

קרא עוד »

יונה בן אמיתי

ספר יונה יש בו מפתח חשוב להבין את הנבואה. כי יש לנו טעות אנחנו קוראים את הנביאים הגדולים אומרים תמיד את האמת ומוכיחים את המלכים

קרא עוד »

עובדיה פרק א – פירוש רהוט

כלל הנבואה הוא נבואת תוכחה על אדום לומר שכאשר התגאו לומר שאין עוד מלבדם בגבורה ובחכמה יקרה להם ההשפלה ונמיכות רוח והטיפשות וכל הגוים יצחקו

קרא עוד »

יחזקאל פרק ה

יחזקאל ה, א – ד גילוח יחזקאל במורה נבוכים ב, מו שככל זה בנבואה כי לא נראה לו שהשם יעשה את נביאו למגוחך ככה. ואני

קרא עוד »

יחזקאל פרק ד

יחזקאל ד, א – ג ירושלים הקטנה בבית יחזקאל כשם שהחוש הויזואלי בנבואת יחזקאל הכי מפותח ביחס לשאר הנביאים, כך גם ה'פועל דמיוני' שלו הכי

קרא עוד »

יחזקאל פרק ג

יחזקאל ג, א – ג אכילת המגילה (מי שחילק את הפרקים טעה כאן והיה לו לחבר פסוקים אלה עם ח-י שלמעלה) פסוק א כבר אמר

קרא עוד »

יחזקאל פרק ב

יחזקאל ב, א – ב פסוק א פרק הקודם הסתיים ואשמע קול מדבר. וכאן הוא משמיע מה הקול אומר, בן אדם וגו'. הקול שהוא שומע

קרא עוד »

יחזקאל פרק א

ישעיה ירמיה ויחזקאל יש לדבר הרבה אודות האופי של נבואת יחזקאל, ואפשר להתחיל אותו עם זה שעיקר מעשה מרכבה מיוחסת לו, אע"פ שכדברי אפרים כבר

קרא עוד »