Day: January 13, 2021

ויגש אליו יהודה

הטקטיקה הזו של יהודה כולנו נהיה עבדים זה בערך הטקטיקה של הילד שלי כל פעם שאני אומר אתה לא יכול לצאת מהבית עכשיו לאיזה עשרים

קרא עוד »

והם לא הכירוהו

רשי אומר שאחי יוסף לא הכירו אותו כי יצא ללא חתימת זקן. לכאורה הפשט זה להיפך. יוסף התלבש כמו מצרים ולא היה לו זקן, מקרא

קרא עוד »

לא איש דברים אנכי

לא איש דברים אנכי. אני לא איש של דברים. אני לא יודע להציל את נפשי בדיפלומטיה. אני איש של מעשים ישירים ראיתי איש מצרי מכה

קרא עוד »

אהיה אשר אהיה

לפי פשוטו רחוק לי להאמין ש’אהיה אשר אהיה’ הוא שם ה’. בכלל הייתי אומר שהוא חול. לשאלה מה שמו מה אומר אליהם עונה ה’ בפירוש

קרא עוד »

שלח נא ביד תשלח

אנחנו לא מבינים מה משה מסרב לשליחות אבל זה כי לא שמנו לב איזה דבר מחודש ה’ מבקש מאיתו. דבר שלא שערו אבותינו. ה’ הבטיח

קרא עוד »