Day: November 19, 2020

בענין גניבת הברכות

הענין עם גניבת הברכות מן המבט שלי פחות בא לתאר מאבק ויותר בא לתאר שיש באמת כאן שיקולים לצדו של כל אחד. אם מסתכלים על

קרא עוד »