Tag: תפארת החנוכי

155. זוהר שמות – מרכבת יחזקאל הוא פירוש ואלה שמות

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי הנעלה משומעי השיעור תמידין כסדרן הרה”ח ר’ יואל ווערצבערגר שליט”א הקב”ה ישלם שכרו ויתן חלקו בתורה עם העוסקים בה

קרא עוד »