Tag: תיקוני זוהר

187. זוהר שופטים : ארבע מיתות בית דין בשם הוי”ה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
187. זוהר שופטים : ארבע מיתות בית דין בשם הוי"ה
/

א) שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. מבקשים אנחנו לפתוח את השערים, לתת משפט ומשטר בכל השערים. כל שאנו מבקשים כל העת הוא פתיחה. כשם

קרא עוד »