139. זוהר האזינו – דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב

  • קריאת מיתת משה בטעמים של פרשת אני ישנה וליבי ער.. קול דודי דופק.. פתחתי אני לדודי.. ודודי חמק עבר.. ביקשתוהו ולא מצאתיהו..
  • ולא קם נביא בישראל כמשה בניגון ביקשתוהו ולא מצאתיהו
  • אדרא זוטא של רשב"י כמו שירת האזינו
  • לדבר בשפת התורה – ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו
  • שירת האזינו מפרשת את הסוד בשפה גלויה שאין לטעות בו

 

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

paypal.me/iyunlemachshava

139. זוהר האזינו – דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 31:27
 
1X
 

137. זוהר פרשת וילך – דף רפג עמוד ב

  • הדרמה הגדולה של מיתת משה והעברת הכל ליהושע
  • ביאור ענני הכבוד בזכות אהרן – הכרת יומם יצוה ה' חסדו
  • ביאור המן בזכות משה וגדר תורת משה מן השמים מול תורת יהושע ולחם מן הארץ
  • יש נספה בלא משפט
  • אין החמה שוקעת אלא להאיר ללבנה.

137. זוהר פרשת וילך – דף רפג עמוד ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 46:08
 
1X